Yapılan çalışmalar miyopi tanısı konduktan sonra başlanan atropin tedavisinin miyopi ilerlemesini yavaşlattığı yönünde. Tedavinin başarı oranı oldukça yüksek ancak ailede miyopi olan ve yüksek derecelerde tedaviye başlanan çocuklarda ilerleme durmayabiliyor. Tedavi kesildikten sonra da bazı çocuklarda rebaund görülebiliyor.  

https://europe.ophthalmologytimes.com/ote-articles/low-dose-atropine-myopia-children-two-years-experience